Soldatregistret Kronoberg

Sedan den 1 juli ligger Centrala Soldatregistrets databas på en server hos Elektronikhuset i Mariestad. Den nya adressen för sökningar i soldatregistret är: http://soldat.elektronikhuset.it/


Registret innehåller soldater och befäl uteslutande från Kronobergs Regemente I11 och omfattar yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901. Registret är under uppbyggnad och nya soldater registreras kontinuerligt liksom nya uppgifter om redan registrerade soldater. Det kan även förekomma foton på soldater, familjer samt soldattorp. Dessutom försöker man lokalisera var soldattorpen ligger eller har legat.

I dagsläget, innehåller registret:
• 18 771 soldater och befäl
• 7 850 soldathustrur
• 28 601 barn

Du hittar registret under Centrala soldatregistret.  Här kan man fritt söka på soldaterna.

Om du letar efter Ljungby kompani så hittar du det här

www.ljungbykompani.se 

Sidan uppdaterad 2021-04-22
Om oss
Kronobergs Genealogiska Förening bildades i september 1982 i Växjö och är en ideell förening med uppgift att främja släktforskningen i Kronobergs län.
Kontaktinfo
Scroll to Top