Soldatregistret Kronoberg


Registret innehåller soldater och befäl uteslutande från Kronobergs Regemente I11 och omfattar yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901. Registret är under uppbyggnad och nya soldater registreras kontinuerligt liksom nya uppgifter om redan registrerade soldater. Det kan även förekomma foton på soldater, familjer samt soldattorp. Dessutom försöker man lokalisera var soldattorpen ligger eller har legat.

I dagsläget, april 2020, innehåller registret:
• 18 732 soldater och befäl
• 7 700 soldathustrur
• 27 800 barn

Registret ligger under Centrala soldatregistret som finns på Linköpings universitet. Här kan man fritt söka på soldaterna.

Klicka här för att se ett exempel på en soldatakt i Soldatregistret Kronoberg.

Sidan uppdaterad 2020-04-02
Scroll to Top