Hem

Double-click here to add your own text.

Aktuellt  

________________________


Öppettider

i föreningslokalen, Släktforskarjour och Släktforskarsnack finns nu under Lokalen.

__________________________________________

Läs om föreningens Aktiviteter.

___________________________________________KGFs Databas 2016 på USB.


Läs mer under Register.


Vad är då nytt på USB:n jämfört med förra CD:n från 2013?

Det totala antalet poster har ökat med 221 tusen; födda finns nu med t.o.m. 1920 och vigda/döda till 1944. Dessutom har vi ett nytt register för flyttningslängder. Detta är dock ännu lite blygsamt avseende täckning med poster från tio församlingar i Kronoberg.

Vår databas är nu i stort sett färdig avseende födda, vigda och döda i Kronobergs län. Endast några mycket små luckor finns kvar som vi ännu inte lyckats täppa. Sedan har täckningen växt vidare utanför länets gränser; idag finns mycket poster från Blekinge och även en del från södra delen av Jönköpings län. Detta är förstås mycket värdefullt för de som forskar i gränsbygderna.

Inmatning av nya poster kommer att fortsätta; närmast flyttningslängder. Och korrigering av felaktigheter pågår fortlöpande som vanligt.

Allt arbete med vår databas sker helt på frivillig bas. Hör av er till oss om ni är intresserade att hjälpa till.

Databasgruppen


För frågor och beställning:


Sara Karlsson

Tannåker Klockaregård 2

341 96 Ljungby


sara.karlsson@ljungby.nu

tel: 0703 44 61 05Den tredje boken är klar

Snart är alla torpare och backstugusittare i Tannåker dokumenterade. Bok nummer tre, i en serie på fyra, blev klar en månad innan jul.


Tannåkers socken ligger vid sjön Bolmen i Ljungby kommun. I böckerna har socknen delats upp i fyra geografiska områden. I denna tredje bok behandlas torp och backstugor under gårdarna Klockaregård, Rykull och Skattegård. Dessutom beskrivs hela Klockaregården från slutet av 1700-talet samt kyrkans historia.


Inga-Lill Fredhage och Sara Karlsson har grävt fram fakta och skrivit böckerna. Både Inga-Lill och Sara är vana släkt- och hembygdsforskare. Inga-Lill har varit cirkelledare inom släktforskning, Sara fick Hylten-Cavalliusmedalj, år 2014, för sin bok om Tannåkers kyrkogård. De fick Ljungby kommuns kulturstipendium 2016.


Det är spännande att följa de fattiga människornas liv från vaggan till graven. Från sockenrådsprotokoll har hämtats många uppgifter om hur det var att leva och bo i socknen. Vi får vi inblick i hur småfolket levde och hur överheten styrde. Vi får följa det betungande arbetet och uppoffringarna som alla drabbades av i samband med kyrkbygget. Alla i socknen skulle bidra, dels med material, dels med dagsverken. Många kämpade själva för sin överlevnad i fattigdomen och hade ibland svårt att finna sig i sockenstämmans beslut.


Den första boken i serien handlar om torp och backstugor i Flahult, Kvarkhult och Roen. Den andra behandlar torp och backstugor i Skällandsö och Sunnerö.

Nästa projekt är att färdigställa en fjärde bok om torp och backstugor under Tannåkers säteri.


Uppdaterad 2020-01-08