Styrelsen

KGF:s styrelse 2020

Ordförande: Jörgen Sjöblom
V. ordförande: Bengt Carlsson
Sekreterare: Nils-Eric Lövgren
Kassör: Ola Hellner

Jörgen Sjöblom
Bengt Carlsson
Nils-Eric Lövgren
Ola Hellner

Övriga ledamöter:
Anders Fransson
Lisbeth Thelander
Conny Gustavsson
Cecilia Engström
Viola Ek 

Anders Fransson
Lisbet Thelander
Conny Gustavsson
Cecilia Engström
Viola Ek

Suppleanter:
Kennet Svensson
Mariann  Hellberg
Peter Skoog
Ulf Arfvidsson

Kennet Svensson
Mariann Hellberg
Peter Skoog

Revisorer:
Olof Petersson
Egon Burman

Valberedning:
Sigvard Jacobsson
Catarina Karlsson
Gert Brushammar

Ansvarig för:
Biblioteksgruppen:
Anders Fransson D
atabasgruppen:
Conny Gustavsson 

 

Kursgruppen:
Peter Skoog
L
okalgruppen:
(vakant)
R
edaktionsgruppen:
Viola Ek

Soldatgruppen:
Jörgen Sjöblom W
ebbredaktionen:
Bengt Carlsson
Nils-Eric Lövgren

Sidan uppdaterad 2020-06-29
Om oss
Kronobergs Genealogiska Förening bildades i september 1982 i Växjö och är en ideell förening med uppgift att främja släktforskningen i Kronobergs län.
Kontaktinfo
Scroll to Top