Innehåll Databas

Innehåll på KGFs Databas 2016/2020 uppdatering m.m.

KGF:s databas 2016 på USB-minne

2016 är den sjunde utgåvan av KGF:s Databas. Den första färdigställdes 1999.

Försäljningssvillkor

1 Försäljningen sker endast till medlemmar, förutom undantagen i punkt 2. Förstagångsköpare betalar fullpris, f.n. 500 kr inklusive porto. Medlemmar som inte har haft uppehåll i sitt medlemskap är berättigade att köpa varje ny Databas till  uppgraderingspris, f.n. 250 kr inklusive porto. Medlem som gjort uppehåll i sitt medlemskap måste åter bli medlem och betala fullpris för ny Databas.

2 För försäljning till släktforskarföreningar och institutioner krävs inte medlemskap. Varje Databas köps till fullpris.
Uppgraderingspris kan inte erhållas. Varje förening eller institution är endast berättigade att köpa en Databas till detta villkor.

Programmet fungerar inte på Apple datorer.

 

Om du är medlem kan du beställa här

Varning
Det finns en app som heter CCleaner och är till för att städa bort oanvända saker ur datorn. Om man kör städning av DLL filer tar den bort en fil som används av KGF:s Databas. När du försöker starta databasen får du en varning att DLL filen saknas och programmet kan inte köras. Enda lösningen är att installera om KGF:s databas från USB minnet (KGF:s Datbas 2016).

Vad är nytt på USB:n jämfört med tidigare CD från 2013?
Det totala antalet poster har ökat med 221 000; födda finns nu med t.o.m. 1920 och vigda/döda t.o.m. 1944. Dessutom har vi ett nytt register för flyttningslängder. Detta är dock ännu lite blygsamt avseende täckning, med poster från tio församlingar i Kronoberg.

Vår databas är nu i stort sett färdig avseende födda, vigda och döda i Kronobergs län. Endast några mycket små luckor finns kvar som vi ännu inte lyckats fylla. Täckningen har dock växt vidare utanför länets gränser; idag finns många poster från Blekinge och från södra delen av Jönköpings län. Detta är förstås mycket värdefullt för de som forskar i gränsbygderna.

Inmatning av nya poster kommer att fortsätta; närmast flyttningslängder. Korrigering av felaktigheter pågår fortlöpande som vanligt. Allt arbete med vår databas sker helt på frivillig bas. Hör av dig till oss om  du är intresserad av att hjälpa till.

Innehåll i Databas 2016

Följande material finns också med i Databasen:
• Register över Smålandspostens dödsannonser 1937–mars 1948
• Lagfartsregister för Konga härad för åren 1695–1793
• Excerpter från domboken för Konga härad för perioden 1645–1794
• Excerpter för Norrvidinge härads renoverade domböcker för åren 1600–1601, 1614–1660.

Beställning av Databasen kan antingen göras med formuläret på hemsidan eller per brev till:

KGF
Värendsgatan 12 C
342 30 Alvesta

Ange namn och medlemsnummer.

Det går också att beställa per telefon 0472-14181. Säkrast söndagar kl. 09.00–13.00.

Vid frågor kring databasen kontakta oss via e-post databas@genealogi-kgf.se eller telefon.

Information om sökning i databasen på lagfarter.
I version 2013 och 2016 av KGFs Databas fungerar inte fritextsökning i fältet “Text”, vid sökning på lagfarter, som tidigare. Ett enkelt sätt att komma runt problemet är att ange ett % tecken före ordet. Se exempel  >

Sidan uppdaterad 2021-01-30
Om oss
Kronobergs Genealogiska Förening bildades i september 1982 i Växjö och är en ideell förening med uppgift att främja släktforskningen i Kronobergs län.
Kontaktinfo
Scroll to Top