Innehåll Databas

Innehåll på KGFs Databas 2016

Vad är nytt på USB:n jämfört med tidigare CD från 2013?
Det totala antalet poster har ökat med 221 000; födda finns nu med t.o.m. 1920 och vigda/döda t.o.m. 1944. Dessutom har vi ett nytt register för flyttningslängder. Detta är dock ännu lite blygsamt avseende täckning, med poster från tio församlingar i Kronoberg.

Vår databas är nu i stort sett färdig avseende födda, vigda och döda i Kronobergs län. Endast några mycket små luckor finns kvar som vi ännu inte lyckats fylla. Täckningen har dock växt vidare utanför länets gränser; idag finns många poster från Blekinge och från södra delen av Jönköpings län. Detta är förstås mycket värdefullt för de som forskar i gränsbygderna.

Inmatning av nya poster kommer att fortsätta; närmast flyttningslängder. Korrigering av felaktigheter pågår fortlöpande som vanligt. Allt arbete med vår databas sker helt på frivillig bas. Hör av dig till oss om  du är intresserad av att hjälpa till.

Information om sökning i databasen på lagfarter.
I version 2013 och 2016 av KGFs Databas fungerar inte fritextsökning i fältet “Text”, vid sökning på lagfarter, som tidigare. Ett enkelt sätt att komma runt problemet är att ange ett % tecken före ordet. Se exempel  >

 

Exempel på resultat av sökning i Databasen. (Bilden visar utseendet i utskriftsläge.)
Resultat av sökning på lagfarter.
Sidan uppdaterad 2020-03-28
Scroll to Top