Soldater

Soldatregistret Kronoberg 

innehåller soldater och befäl uteslutande från Kronobergs Regemente I11 och omfattar yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901.

Registret är under uppbyggnad och nya soldater registreras kontinuerligt liksom nya uppgifter om redan registrerade soldater.

Det kan även förekomma foton på soldater, familjer samt soldattorp.

Dessutom försöker man lokalisera var soldattorpen ligger eller har legat.


I dagsläget, juni 2017, innehåller registret:

18 631 soldater och befäl

7 043 soldathustrur

25 666 barn


Registret ligger under Centrala soldatregistet som finns på Linköpings universitet. Här kan man fritt söka på soldaterna.
Uppdaterad 2016-06-22


Exempel på en soldatakt.