Domboksregister

Domboksregister


Föreningen har fått ett register över Kronobergs Läns domböcker av Lars-Åke Stenemo, vilket vi fått fritt att nyttja som vi vill.

Styrelsen beslutade att detta ska göras tillgängligt gratis via vår hemsida.

KGF vill också tacka Lars-Åke Stenemo för de dokument vi fått. Ett enormt arbeta har gjorts med detta.

Vi kommer så snart det bara är möjligt att lägga ut filerna på denna sida.