Styrelsen

KGFs styrelse 2018.


Ordförande: Jörgen Sjöblom 

V.ordförande: Bengt Carlsson

Sekreterare: Nils-Eric Lövgren

Kassör: Jan-Erik Petersson     

Övriga ledamöter:

Anders Fransson

Lisbeth Thelander

Conny Gustavsson

Göran Magnusson

Viola Ek

Suppleanter:

Kennet Svensson

Ola Hellner

Mariann  Hellberg

Cecilia Engström

Revisorer:

Olof Petersson

Egon Burman

Valberedning:

Sigvard Jacobsson

Catarina Karlsson

Gert Brushammar

Ansvariga för

biblioteksgruppen: Anders Fransson

databasgruppen: Conny Gustavsson

kursgruppen: Viola Ek

lokalgruppen: Göran Magnusson

redaktionsgruppen: Viola Ek

soldatgruppen: Jörgen Sjöblom

webbredaktionen: Peter GörtzUppdaterad 2019-09-30

Jörgen Sjöblom

Anders Fransson

Viola Ek

Ola Hellner

Bengt Carlsson

Lisbet Thelander

Mariann Hellberg

Nils-Eric

Lövgren

Conny Gustavsson

Kennet Svensson

Jan-Erik Petersson

Göran Magnusson

Cecilia Engström