Aktiviteter

Anmälan till kurser och möten.     

*Kursnamn

*Förnamn

*Efternamn

*Postadress

*Postnummer

*Postort

*Personnummer

*Telefon

*E-postadress

Medlemsnummer

Meddelande/Önskemål

Uppdaterad 2020-01-07

* Markerade fält måste

   vara ifyllda.

Om inte länken fungerar så skicka alla ovanstående markerade uppgifter till:  kurs@genealogi-kgf.se