Soldater

Soldatregistret Kronoberg

innehåller soldater och befäl uteslutande från Kronobergs Regemente I11 och omfattar yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901.

Registret är under uppbyggnad och nya soldater registreras kontinuerligt liksom nya uppgifter om redan registrerade soldater.

Det kan även förekomma foton på soldater, familjer samt soldattorp.

Dessutom försöker man lokalisera var soldattorpen ligger eller har legat.

 

I dagsläget,mars 2014, innehåller registret:

18 524 soldater och befäl

6 420 soldathustrur

23 252 barn

 

Registret ligger under Centrala soldatregistet som finns på Linköpings universitet. Här kan man fritt söka på soldaterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2014-04-21

 

Exempel på en soldatakt.