Soldater

 

Exempel på en soldatakt.

Soldatregistret Kronoberg

innehåller soldater och befäl uteslutande från Kronobergs Regemente I11 och omfattar yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901.

Registret är under uppbyggnad och nya soldater registreras kontinuerligt liksom nya uppgifter om redan registrerade soldater.

Det kan även förekomma foton på soldater, familjer samt soldattorp.

Dessutom försöker man lokalisera var soldattorpen ligger eller har legat.

 

I dagsläget, januari 2015, innehåller registret:

18 528 soldater och befäl

6 528 soldathustrur

23 677 barn

 

Registret ligger under Centrala soldatregistet som finns på Linköpings universitet. Här kan man fritt söka på soldaterna.

 

 

 

Uppdaterad 2015-01-07