Databas

Rubriker i rapporter ur KGFs databas 2013.

Rubrikerna på utskrifter från KGFs databas 2013 visar den gamla versionen 2010. Detta är ett kosmetiskt fel; vi har glömt ändra texten i programmet. Sökning sker alltid i den nya databasen. Tack till Bo Servenius som upptäckte och meddelade.

Vår medlem Max Hallberg har rapporterat in en bugg:

I registret Lagfarter Konga härad uppträder ett fel i utskriftsmodulen.

Alla posterna mellan nr 1507 – 7679 genererar utskrift av en annan post än den som man har markerat för utskrift.

Felet är verifierat och det uppträder konsekvent. Orsaken är ännu inte klarlagd.

Information om CD-skivan KGF Databas 2013.

Eventuella fel i databasen kan rapporteras nederst till höger.

 

Innehåll i KGF:s Databas 2013.

Detta är den sjätte utgåvan av CD:n. Den första färdigställdes 1999.

 

Försäljningsvillkor:

1. Försäljningen sker endast till medlemmar, förutom undantagen i punkt 2.

Förstagångsköpare betalar fullpris, f.n. 350 kronor inklusive porto.

Medlemmar som inte har haft uppehåll i sitt medlemskap är berättigade att köpa varje ny CD

till uppgraderingspris, f.n. 150 kronor inklusive porto.

Medlem som gjort uppehåll i sitt medlemskap måste åter bli medlem och betala fullpris för ny CD.

2. För försäljning till släktforskarföreningar och institutioner krävs inte medlemskap. Varje CD

köps till fullpris. Uppgraderingspris kan inte erhållas.

Varje förening eller institution är endast berättigade att köpa en (1) CD till detta villkor.

3. Önskemål om köp eller gåva som inte kan hanteras i enlighet med ovanstående hänvisas

till KGFs styrelse för beslut.

 

Nyheter i denna version av CD-skivan 2013:

 • Antalet poster har ökat från ca 1 300 000 (2010) till 1 517 000.
 • Födda finns nu fram t.o.m. 1915, vigda till 1942 och döda så långt vi har.
 • Många poster har blivit rättade.
 • Ett par rättade buggar i sökprogrammet.
 • Installation på 64-bitars operativ är nu helt automatisk. Installationsprogrammet väljer

själv rätt katalog.

Programmet är nu också testat på Windows 8 och fungerar även i detta operativ.

Programmet fungerar däremot inte på Apple datorer.

 

Följande material finns även med på skivan:

 • Register över Smålandspostens dödsannonser 1937-mars 1948.
 • Lagfartsregister för Konga härad för åren 1695-1793.
 • Excerpter från domboken för perioden 1645-1794.
 • Excerpter för Norrvidinge härads renoverade domböcker för åren 1600-1601, 1614-1660.

 

Aktuella församlingar på CD-skivan är alla socknar i Kronobergs län,

samt följande socknar i angränsande län:

Jönköpings: Rydaholm, Hjälmseryd, Gällaryd, Hånger, Dannäs, Tånnö, Bredaryd, Forsheda, Fryele, Kärda, Kållerstad, Nydala, Torskinge, Voxtorp, Värnamo och Åhs.

Blekinge: Backaryd, Öljehult, Eringsboda, Tving, Bräkne Hoby och Åryd.

Kalmar: Vissefjärda.

För att se exakt vilka år som finns med för respektive församling, se dokumentet

"Innehåll i KGFs Databas 2013" ovan.

 

Beställning av CD-skivan kan antingen ske överst till höger eller per brev till:

KGF

Värendsgatan 12 C

342 30 Alvesta

Ange namn och medlemsnummer.

 

Det går också att beställa per telefon 0472-14181.

 

Vid frågor kring databasen eller CD:n kontakta oss via e-post eller telefon.

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-03-14

 

Detta är den sjätte utgåvan av CD:n. Den första färdigställdes 1999.

 

Försäljningsvillkor:

1. Försäljningen sker endast till medlemmar, förutom undantagen i punkt 2.

Förstagångsköpare betalar fullpris, f.n. 350 kronor inklusive porto.

Medlemmar som inte har haft uppehåll i sitt medlemskap är berättigade att köpa varje ny CD till uppgraderingspris, f.n. 150 kronor inklusive porto.

Medlem som gjort uppehåll i sitt medlemskap måste åter bli medlem och betala fullpris för ny CD.

2. För försäljning till släktforskarföreningar och institutioner krävs inte medlemskap. Varje CD

köps till fullpris. Uppgraderingspris kan inte erhållas.

Varje förening eller institution är endast berättigade att köpa en (1) CD till detta villkor.

3. Önskemål om köp eller gåva som inte kan hanteras i enlighet med ovanstående hänvisas till KGFs styrelse för beslut.

 

Nyheter i denna version av CD-skivan 2013:

 • Antalet poster har ökat från ca 1 300 000 (2010) till 1 517 000.
 • Födda finns nu fram t.o.m. 1915, vigda till 1942 och döda så långt vi har.
 • Många poster har blivit rättade.
 • Ett par rättade buggar i sökprogrammet.
 • Installation på 64-bitars operativ är nu helt automatisk. Installationsprogrammet väljer

själv rätt katalog.

Programmet är nu också testat på Windows 8 och fungerar även i detta operativ.

Programmet fungerar däremot inte på Apple datorer.

 

Följande material finns även med på skivan:

 • Register över Smålandspostens dödsannonser 1937-mars 1948.
 • Lagfartsregister för Konga härad för åren 1695-1793.
 • Excerpter från domboken för perioden 1645-1794.
 • Excerpter för Norrvidinge härads renoverade domböcker för åren 1600-1601, 1614-1660.

 

Aktuella församlingar på CD-skivan är alla socknar i Kronobergs län,

samt följande socknar i angränsande län:

Jönköpings: Rydaholm, Hjälmseryd, Gällaryd, Hånger, Dannäs, Tånnö, Bredaryd, Forsheda,

Fryele, Kärda, Kållerstad, Nydala, Torskinge, Voxtorp, Värnamo och Åhs.

Blekinge: Backaryd, Öljehult, Eringsboda, Tving, Bräkne Hoby och Åryd.

Kalmar: Vissefjärda.

För att se exakt vilka år som finns med för respektive församling, se dokumentet "Innehåll i KGFs Databas 2013" ovan.

 

Beställning av CD-skivan kan antingen ske överst till höger eller per brev till:

KGF

Värendsgatan 12 C

342 30 Alvesta

Ange namn och medlemsnummer.

 

Det går också att beställa per telefon 0472-14181.

 

Vid frågor kring databasen eller CD:n kontakta oss via e-post eller telefon.

 

 

Uppdaterad 2015-01-29

 

Beställning av KGFs Databas 2013.

Se villkoren till vänster.

Vill du bli medlem så läs

under Medlem.

Förnamn

Efternamn

Medlemsnummer

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Om länken inte fungerar så skicka medlems-ansökan till: medlem@genealogi-kgf.se

F=Födda,V=vigda eller D=döda

Post nummer

Församling

Datum för födsel,vigsel eller död

Beskrivning av fel i databasen

Insänt av: Förnamn

Efternamn

E-postadress

Rapportering av fel i KGFs Databas.

Om länken inte fungerar så skicka rapporten till: info@genealogi-kgf.se