Efterlysningar

Skriv din efterlysning, eller skicka fotografi här.

Om inte länken fungerar så skicka till: webbred@genealogi-kgf.se

Du kan också skicka den per brev till vår adress som finns under Om oss. Märk kuvertet "Webbredaktion".

Villkoren för att vi ska publicera en efterlysning är att den gäller släktforskning och att den har anknytning till socknarna

i Kronobergs län. Efter 6 månader tas efterlysningen bort. Du får gärna skicka in din efterlysning igen.

 

2017-03-29

Söker efter en Magnus Magnusson som fick namnet Blom

Han är född 1790 troligen i Tingsås boende i Södra Sandsjö

Gift med Cajsa Månsdotter 1794 dom har bland annat sonen

Carl Blom f 18270924 d 18890528

 

Med vänlig hälsning

Jan Signarson Lönn jansignarson@hotmail.se

 

2017-03-07

Hej!

Vänner till mig i Danmark efterlyser en Karen Elfrida Jensen som ska ha varit född 1904-12-19 i Östra Torsås församling. Fadern ska ha varit arbetaren Jens Jensen i Östra Torsås 19 år gammal. Modern ska ha varit Maren Sophie Olsen. Jag kan inte finna Karen Elfrida född i Östra Torsås. Finns det någon hos Er som har ideer hur jag ska gå vidare? Jag bor själv i Vånga församling i Skåne.

Med vänlig Hälsning

Börje Olsson borje.mjonas@gmail.com

 

2017-03-04

I min släktforskning har jag kommit i kontakt med en drunkningsolycka i Skatelöv 1849.

Den här olyckan borde ha gett avtryck i några skrifter.

Tror ni att det finns någon hos er som känner till den här händelsen?

 

Med vänlig hälsning Rolf Nilsson

Industrigatan 28 G, 571 38 Nässjö

2017-02-06

Maria Magnusdotter

Född 1809-06-01 i Kubbleryd Tävelsås socken. Utflyttad till Degerhaga i Kalvsvik eller Urshult socken 1829. Bor där även vid faderns bouppteckning 1856. Där framgår också att hon har en dotter men att hon är frånskild. Hon finns inte i husförhörslängderna för denna tid i Kalvsvik eller Urshult. Nu undrar jag om det går att spåra var hon har bott och var hon är begravd.

Vänliga hälsningar Eva Zaar

Vipemöllevägen 109, 224 66 Lund

0709-74 52 43, evazaar@hotmail.com

 

2017-01-09

Efterlysning Ida Mathilda Karlsson 1858-10-04 - uppdatering.

Jag sökte efter min släkting Ida Mathilda Karlsson f.1858-10-04 i Ljungby, Kalmar och fick positivt svar bara några timmar efter att efterlysningen var publicerad. Otroligt snabbt. Tack för det.

Men ingen ros utan törnen. Den som skrivit in uppgifterna i Infl.- och Husförsboken hade rotat till det en smula med fel födelsedatum samt fel hänvisning, dessutom ändrat efternamnet. En dålig dag på jobbet? Alla övriga uppgifter stämde emellertid så bra att jag väljer att tro de föreslagna uppgifterna min hjälpare kom med. Födelsedatum ändrat från 1858-10-04 till 1855-02-24.

Efternamnet ändrat från Karlsson till Carlsdotter. Ida Mathilda flyttade till Kalmar 1878 från Kranklösa 10 i Ljungby, Ljungby BI:4 b.99 post 82 och återfinns i Kalmar stadsförsamling BI:8 b.105 s.199 post 277.

Under rubriken vart i församlingen tolkar jag det som 2 Malm. Som sida i förhörsboken uppges 15.

Kalmar stadsförsamling AI:87 b.10 s.15. Men ingen Ida Mathilda där.

Min hjälpare föreslår Kalmar stadsförsamling AI:86 b.30 s.49 och där finner vi på rad 5 Pig. Ida Mathilda Carlsdotter 55 24/2 med anteckning om avflyttning till Köpenhamn 1879 vilket bekräftas av utfl.boken Kalmar stadsförsamling BI:8 b.117 s.223.

I Emiweb hittar jag henne med emigrationsdatum 1879-10-27. Men var skall jag finna en invandringsuppgift till Danmark? Inte minst för att kunna se om det är den Ida jag söker. Jag vill så gärna veta mer om hennes öde. Kan någon hjälpa mig att komma vidare?

KGF Medlem 3520. Leif-Evert Mattsson: leif.evert@online.no

 

2017-01-06

Hej

Jag har efter mycken möda inte kunnat hitta några uppgifter om dessa 4 syskon i Amerika.

Carl Henrik Magnusson Björkman var född i ett soldattorp i Angelstad Småland 23 februari 1859. Han emigrerade till USA 1886.

Han reste från Malmö, 22 april 1886 med ångfartyg via Köpenhamn och destinationen var Detroit Minn.

Jag har inte kunnat hitta honom någonstans i passagerarlistor eller annat. Jag vet inte om han kom fram till USA.

Han har tre systrar som också emigrerat till USA.

Först Jenny Sofia Björkman född 3 mars 1869 i soldattorpet nr 14 Björstorp Hamneda Småland. Hon reste ut från Malmö den 6 december 1887 och reste via Köpenhamn samt Christiania och Christiansand i Norge.

Anlände till New York 27 dec 1887. Sedan vet jag inget mer om henne

Sedan reste de 2 kvarvarande systrarna Josefina Björkman född 7 nov 1860 samt Selma Christina Björkman född 18 jan 1867 till USA. De lämnade Malmö den 6 juni 1888 och reste via Köpenhamn samt Christiania och Christiansand i Norge.

Och de anlände till New York och Ellis Island 22 juni 1888. De reste med en båt som hette Tingvalla.

På dessa tre finns inget annat resmål än New York angivet. Jag har inte lyckats hitta någon av dessa i USA. Tacksam för hjälp.

När deras föräldrar i Sverige dör 1907 respektive 1908 så finns inga noteringar i bouppteckningarna om dessa 4 barn. Bara de som var kvar i Sverige finns noterade. Kan alla dessa 4 personer ha dött före 1907 och inte lämnat några efterlevande?

Det är mycket märkligt. Jag hoppas att någon i föreningen har forskat på samma personer och kan bringa klarhet i detta mysterium.

Med vänlig hälsning

Roland Karlsson: roland.karlsson.loran@telia.com

 

 

Uppdaterad 2017-04-26