Aktiviteter

Uppdaterad 2015-05-22

Anmälan till kurser.

* Kursnamn

* Förnamn

* Efternamn

* Postadress

* Postnummer

* Postort

* Personnummer

* Telefon

* E-postadress

Medlemsnummer

Meddelande/Önskemål

* Markerade fält måste

vara ifyllda.

Om inte länken fungerar så skicka ovanstående uppgifter till: kurs@genealogi-kgf.se