Aktiviteter

Anmälan till kurser.

Så snart vårens kursprogram är klart kommer vi att presentera det här.

Uppdaterad 2015-11-24

*Kursnamn

*Förnamn

*Efternamn

*Postadress

*Postnummer

*Postort

*Personnummer

*Telefon

*E-postadress

Medlemsnummer

Meddelande/Önskemål

* Markerade fält måste

vara ifyllda.

Om inte länken fungerar så skicka alla ovanstående markerade uppgifter till: kurs@genealogi-kgf.se